Przez ostatnie kilka miesięcy pisałam o różnych strategiach minimalizacji oporu ludzkiego wobec zmiany. Opisałam sześć różnych strategii radzenia sobie z oporem w stosunku do nadchodzącej zmiany. Z oporem, który jest naturalnym, ludzkim odruchem w sytuacji, kiedy jesteśmy zmuszani do opuszczenia znanych nam środowiska, zadań, standardów, procedur, narzędzi czy przyzwyczajeń – czyli z tzw. strefy komfortu. Kiedy w naszej codzienności, którą już dobrze znamy i do której przywykliśmy, jesteśmy zmuszani […]

Czytaj więcej →

Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę. Benjamin Franklin   Uczestnictwo i zaangażowanie, czyli partycypacja to wspólne podejmowanie lub przynajmniej opiniowanie decyzji szczególne w sytuacji, kiedy decyzje te mają wpływ na dalsze losy osób je podejmujących. Współuczestnictwo interesariuszy zmiany w jej wdrażaniu jest, obok efektywnej komunikacji i skutecznego przywództwa, jednym kluczowych czynników redukcji oporu wobec zmiany i sukcesu […]

Czytaj więcej →

W każdej strategii konieczne jest utrzymywanie gotowości bojowej w życiu i uczynienie swej codziennej postawy gotowością bojową.            Miyamoto Musashi   Opisane we wcześniejszych wpisach sposoby działania, mające na celu minimalizację oporu wobec zmiany i maksymalizację aktywnych działań na rzecz zmiany, są elementami większej całości. Wcześniejsze zalecenia dotyczą indywidualnego podejścia do konkretnych osób – interesariuszy zmiany. Jednak wszystkie te wskazówki stanowią część […]

Czytaj więcej →

Każda zmiana wywołuje w nas emocje. Zarówno te o zabarwieniu negatywnym, jak i pozytywnym. Emocje o  charakterze pobudzenia negatywnego „mają za zadanie” sprowokować osobę do przerwania lub nie podejmowania aktywności, która jest źródłem tych emocji. Rolą emocji o charakterze pobudzenia pozytywnego jest wywołanie gotowości do rozpoczęcia lub utrzymania zachowania, działania, czy sytuacji, które są źródłem danej emocji. Konkluzja wydaje się być prosta, aby pobudzić ludzi do zmiany, […]

Czytaj więcej →

To nie zmianie ludzie stawiają opór a stracie William Bridges   Wprawdzie w ostatnim wpisie zapowiedziałam, że kolejnym tematem będą emocje sprzyjające zmianie, ale uświadomiłam sobie, że nie możemy o nich rozmawiać bez wgłębienia się w jedną z podstawowych przyczyn leżących u podstaw „negatywnych”  emocji (strach, złość) budujących opor wobec zmiany. Mam na myśli POCZUCIE STRATY. Jeśli czytaliście wcześniejsze wpisy, to wiecie, że zazwyczaj pierwszą reakcją na wieść o zmianie jest […]

Czytaj więcej →

Każdy z nas, na wieść o mającej się zadziać zmianie lub w momencie odkrycia, że zmiana już zaistniała może doświadczać różnych emocji. O czy pisałam więcej  w maju b.r. W sytuacji, kiedy zmiana nas zaskakuje lub jest dla nas – przynajmniej na pierwszy rzut oka (lub ucha) – niekorzystna wielu z nas doświadcza „negatywnych” emocji. Emocje te determinują również określone zachowania, adekwatne do naszych odczuć. W tym […]

Czytaj więcej →

To nie zmianie ludzie stawiają opór a stracie William Bridges   Dzisiaj o tym, jak przeciągnąć interesariuszy zmiany na swoją stronę. Analiza emocji i postaw interesariuszy, o czym pisałam w poprzednim wpisie, może wskazać nam na czyje wsparcie w procesie zmiany  możemy liczyć, a od kogo możemy spodziewać się oporu czy wręcz bojkotu zmiany. Niespecjalnie lubimy zmiany, szczególnie kiedy nas zaskakują. Podobnie jest z każdą inną osobą […]

Czytaj więcej →

Zmiany zachodzą tylko wtedy, gdy idziemy pod prąd, kiedy robimy coś całkowicie wbrew wszystkiemu, do czego przywykliśmy. Paulo Coelho Od jakiegoś czasu dzielę się z Wami informacjami na temat dokonywania zmian. Przypomniałam o tym, że zmiany nie da się uniknąć, ponieważ świat i wszystkie jego elementy nieustannie ulegają mniejszej lub większej transformacji. Pisałam również, o tym dlaczego należy się zmieniać i jakie korzyści przynosi dobra zmiana: Praktyczne zarządzanie […]

Czytaj więcej →

Niemal każdy człowiek mając do wyboru zmianę poglądów lub uzasadnienie, że taka zmiana nie jest potrzebna, zaczyna szukać uzasadnienia. John Kenneth Galbraith Człowiek czuje się najbardziej bezpiecznie w miejscu, które dobrze zna, w sytuacji, która się powtarza i z ludźmi, których poznał i zaakceptował. Człowiek lubi to, co znane. Dotyczy to również tych, którzy twierdzą, że nie znoszą stagnacji i do życia potrzebują adrenaliny. Nawet jeśli co jakiś decydują […]

Czytaj więcej →

Panta rhei Heraklit   Gdzie nie spojrzeć … zmiany. Wyświechtane już mocno powiedzenie Heraklita z Efezu sprzed ponad 2 500 tysięcy lat: Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana nie jest dzisiaj pustosłowiem, powiedzonkiem powtarzanym dla urozmaicenia wypowiedzi, a namacalnym zjawiskiem. Idziemy spać w jednej rzeczywistości a budzimy się w innej. I nie chodzi tu o alternatywne rzeczywistości niczym z powieści science fiction. Chociaż nasi przodkowie sprzed […]

Czytaj więcej →