Każda zmiana wywołuje w nas emocje. Zarówno te o zabarwieniu negatywnym, jak i pozytywnym. Emocje o  charakterze pobudzenia negatywnego „mają za zadanie” sprowokować osobę do przerwania lub nie podejmowania aktywności, która jest źródłem tych emocji. Rolą emocji o charakterze pobudzenia pozytywnego jest wywołanie gotowości do rozpoczęcia lub utrzymania zachowania, działania, czy sytuacji, które są źródłem danej emocji. Konkluzja wydaje się być prosta, aby pobudzić ludzi do zmiany, […]

Czytaj więcej →

To nie zmianie ludzie stawiają opór a stracie William Bridges   Wprawdzie w ostatnim wpisie zapowiedziałam, że kolejnym tematem będą emocje sprzyjające zmianie, ale uświadomiłam sobie, że nie możemy o nich rozmawiać bez wgłębienia się w jedną z podstawowych przyczyn leżących u podstaw „negatywnych”  emocji (strach, złość) budujących opor wobec zmiany. Mam na myśli POCZUCIE STRATY. Jeśli czytaliście wcześniejsze wpisy, to wiecie, że zazwyczaj pierwszą reakcją na wieść o zmianie jest […]

Czytaj więcej →

To nie zmianie ludzie stawiają opór a stracie William Bridges   Dzisiaj o tym, jak przeciągnąć interesariuszy zmiany na swoją stronę. Analiza emocji i postaw interesariuszy, o czym pisałam w poprzednim wpisie, może wskazać nam na czyje wsparcie w procesie zmiany  możemy liczyć, a od kogo możemy spodziewać się oporu czy wręcz bojkotu zmiany. Niespecjalnie lubimy zmiany, szczególnie kiedy nas zaskakują. Podobnie jest z każdą inną osobą […]

Czytaj więcej →

Ciągłe zmiany w bliższym i dalszym otoczeniu mogą powodować chaos w naszym życiu. Czasem są to zmiany spodziewane, a czasem jesteśmy zaskakiwani przez życie, jak np. w przypadku epidemii koronawirusa. Jak się przed tym uchronić? … Przyzwyczaić się, zaakceptować. Nie, nie chaos, ale ZMIANĘ. Powiem więcej, nie tylko powinniśmy zmianę zaakceptować, ale i umieć ją właściwie przeprowadzać, a nawet kreować. Jednak największą przeszkodą dla przyjęcia zmiany z całym jej dobrodziejstwem inwentarza […]

Czytaj więcej →