W każdej strategii konieczne jest utrzymywanie gotowości bojowej w życiu i uczynienie swej codziennej postawy gotowością bojową.            Miyamoto Musashi   Opisane we wcześniejszych wpisach sposoby działania, mające na celu minimalizację oporu wobec zmiany i maksymalizację aktywnych działań na rzecz zmiany, są elementami większej całości. Wcześniejsze zalecenia dotyczą indywidualnego podejścia do konkretnych osób – interesariuszy zmiany. Jednak wszystkie te wskazówki stanowią część […]

Czytaj więcej →