Niemal każdy człowiek mając do wyboru zmianę poglądów lub uzasadnienie, że taka zmiana nie jest potrzebna, zaczyna szukać uzasadnienia. John Kenneth Galbraith Człowiek czuje się najbardziej bezpiecznie w miejscu, które dobrze zna, w sytuacji, która się powtarza i z ludźmi, których poznał i zaakceptował. Człowiek lubi to, co znane. Dotyczy to również tych, którzy twierdzą, że nie znoszą stagnacji i do życia potrzebują adrenaliny. Nawet jeśli co jakiś decydują […]

Czytaj więcej →