Przez ostatnie kilka miesięcy pisałam o różnych strategiach minimalizacji oporu ludzkiego wobec zmiany. Opisałam sześć różnych strategii radzenia sobie z oporem w stosunku do nadchodzącej zmiany. Z oporem, który jest naturalnym, ludzkim odruchem w sytuacji, kiedy jesteśmy zmuszani do opuszczenia znanych nam środowiska, zadań, standardów, procedur, narzędzi czy przyzwyczajeń – czyli z tzw. strefy komfortu. Kiedy w naszej codzienności, którą już dobrze znamy i do której przywykliśmy, jesteśmy zmuszani […]

Czytaj więcej →

Podstawowym błędem w komunikacji jest wierzyć, że ona następuje sama przez się. George Bernard Shaw   Istotą komunikowania planowanej zmiany jest łagodzenie oporu i ułatwienie procesu akceptacji zmiany przez jej interesariuszy. Zła komunikacja lub jej brak pogarsza sytuację i sprawia, że poszczególne fazy zmian są zbyt długie, a efekty zmiany nie są takie, jakich oczekiwaliśmy. W skrajnych przypadkach do zmiany w ogóle nie dochodzi.  Dlaczego tak się dzieje? Niedoinformowany […]

Czytaj więcej →