Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę. Benjamin Franklin   Uczestnictwo i zaangażowanie, czyli partycypacja to wspólne podejmowanie lub przynajmniej opiniowanie decyzji szczególne w sytuacji, kiedy decyzje te mają wpływ na dalsze losy osób je podejmujących. Współuczestnictwo interesariuszy zmiany w jej wdrażaniu jest, obok efektywnej komunikacji i skutecznego przywództwa, jednym kluczowych czynników redukcji oporu wobec zmiany i sukcesu […]

Czytaj więcej →

Podstawowym błędem w komunikacji jest wierzyć, że ona następuje sama przez się. George Bernard Shaw   Istotą komunikowania planowanej zmiany jest łagodzenie oporu i ułatwienie procesu akceptacji zmiany przez jej interesariuszy. Zła komunikacja lub jej brak pogarsza sytuację i sprawia, że poszczególne fazy zmian są zbyt długie, a efekty zmiany nie są takie, jakich oczekiwaliśmy. W skrajnych przypadkach do zmiany w ogóle nie dochodzi.  Dlaczego tak się dzieje? Niedoinformowany […]

Czytaj więcej →

Manipulacja to forma wywierania wpływu na osobę lub grupę w taki sposób, by nieświadomie i z własnej woli realizowała cele manipulatora. [1]. Można powiedzieć, że manipulacja to selektywne wykorzystanie faktów i informacji w celu przedstawienia innym własnego obrazu rzeczywistości jako obiektywnego i uzyskania określonej postawy i konkretnego zachowania drugiej osoby. Przekonanie innych poprzez manipulację do zmiany opinii i podjęcia określonych działań jest nieetyczne i na dłuższą metę nieefektywne. Nikt nie lubi […]

Czytaj więcej →

W każdej strategii konieczne jest utrzymywanie gotowości bojowej w życiu i uczynienie swej codziennej postawy gotowością bojową.            Miyamoto Musashi   Opisane we wcześniejszych wpisach sposoby działania, mające na celu minimalizację oporu wobec zmiany i maksymalizację aktywnych działań na rzecz zmiany, są elementami większej całości. Wcześniejsze zalecenia dotyczą indywidualnego podejścia do konkretnych osób – interesariuszy zmiany. Jednak wszystkie te wskazówki stanowią część […]

Czytaj więcej →

… człowiek taki już jest … zastępuje strachem większą część swoich emocji.  Paulo Coelho     Jedną z konkluzji rozważań z poprzedniego wpisu: Emocje i uczucia sprzyjające zmianie cz. I. było m.in.:  stwierdzenie: … aby pobudzić ludzi do zmiany, pozyskać ich akceptację i zaangażowanie należy wywołać pozytywne emocje i związane z nimi uczucia, … , bowiem to emocje i uczucia są siłą napędową ludzkich działań.  I chociaż wywołanie pożądanych emocji nie jest […]

Czytaj więcej →

Każda zmiana wywołuje w nas emocje. Zarówno te o zabarwieniu negatywnym, jak i pozytywnym. Emocje o  charakterze pobudzenia negatywnego „mają za zadanie” sprowokować osobę do przerwania lub nie podejmowania aktywności, która jest źródłem tych emocji. Rolą emocji o charakterze pobudzenia pozytywnego jest wywołanie gotowości do rozpoczęcia lub utrzymania zachowania, działania, czy sytuacji, które są źródłem danej emocji. Konkluzja wydaje się być prosta, aby pobudzić ludzi do zmiany, […]

Czytaj więcej →

To nie zmianie ludzie stawiają opór a stracie William Bridges   Wprawdzie w ostatnim wpisie zapowiedziałam, że kolejnym tematem będą emocje sprzyjające zmianie, ale uświadomiłam sobie, że nie możemy o nich rozmawiać bez wgłębienia się w jedną z podstawowych przyczyn leżących u podstaw „negatywnych”  emocji (strach, złość) budujących opor wobec zmiany. Mam na myśli POCZUCIE STRATY. Jeśli czytaliście wcześniejsze wpisy, to wiecie, że zazwyczaj pierwszą reakcją na wieść o zmianie jest […]

Czytaj więcej →

Każdy z nas, na wieść o mającej się zadziać zmianie lub w momencie odkrycia, że zmiana już zaistniała może doświadczać różnych emocji. O czy pisałam więcej  w maju b.r. W sytuacji, kiedy zmiana nas zaskakuje lub jest dla nas – przynajmniej na pierwszy rzut oka (lub ucha) – niekorzystna wielu z nas doświadcza „negatywnych” emocji. Emocje te determinują również określone zachowania, adekwatne do naszych odczuć. W tym […]

Czytaj więcej →