Można … mieć odmienne zdania i różne punkty widzenia, a nawet wartości, ale jednocześnie umieć ze sobą rozmawiać, wymieniać myśli, szanować poglądy i postawy drugiego człowieka. Do tego właśnie służy mądry dialog. Jacek Santorski   Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że człowiek jest z natury istotą społeczną. Oprócz wyjątkowych odludków, posiadających wybitne antyspołeczne nastawienie ludzie do prawidłowego rozwoju potrzebują kontaktów z … innymi ludźmi. Tylko w społeczeństwie człowiek […]

Czytaj więcej →