Otaczająca nas rzeczywistość nie jest doskonała. Nasze życie, inni ludzie, życie innych ludzi nie jest doskonałe. Każdy z nas ma swoje atuty i słabości. Doskonałość to w zasadzie coś nieosiągalnego. Ale może to i lepiej, ponieważ osiągnięcie ideału stanowiłoby kres naszych dążeń i marzeń. Czyż rzecz doskonała może być ulepszana? Marzenia są motorem naszych działań. Już samo dążenie do doskonałości jest drogą stałej poprawy. Poprawy która pozwala […]

Czytaj więcej →