Manipulacja to forma wywierania wpływu na osobę lub grupę w taki sposób, by nieświadomie i z własnej woli realizowała cele manipulatora. [1]. Można powiedzieć, że manipulacja to selektywne wykorzystanie faktów i informacji w celu przedstawienia innym własnego obrazu rzeczywistości jako obiektywnego i uzyskania określonej postawy i konkretnego zachowania drugiej osoby. Przekonanie innych poprzez manipulację do zmiany opinii i podjęcia określonych działań jest nieetyczne i na dłuższą metę nieefektywne. Nikt nie lubi […]

Czytaj więcej →