W życiu i biznesie otrzymujemy nie to na co zasługujemy, a to, co wynegocjujemy. Autor nieznany Nie zawsze planowana zmiana jest korzystna dla wszystkich. Zdarzają się i takie sytuacje, kiedy na planowanej zmianie niektórzy interesariusze ewidentnie tracą. Warto wówczas rozważyć Strategię negocjacji i rekompensaty. Jednak należy bardzo dokładnie przeanalizować to, co ludzie rzeczywiście tracą i to co można „dać” im, aby wyrównać te straty. Może to być […]

Czytaj więcej →

Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś traci sens, kiedy nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy. Paulo Coelho   Jednym ze źródeł oporu wobec zmiany jest obawa, że nie poradzimy sobie z nową sytuacją, nowymi zadaniami czy obowiązkami wynikającymi ze zmiany, jak również niechęć do podjęcia dodatkowego wysiłku niezbędnego do pozyskania nowych kompetencji. Jak minimalizować takie obawy zarówno swoje, jak i innych interesariuszy zmiany? W sytuacji, […]

Czytaj więcej →

W każdej strategii konieczne jest utrzymywanie gotowości bojowej w życiu i uczynienie swej codziennej postawy gotowością bojową.            Miyamoto Musashi   Opisane we wcześniejszych wpisach sposoby działania, mające na celu minimalizację oporu wobec zmiany i maksymalizację aktywnych działań na rzecz zmiany, są elementami większej całości. Wcześniejsze zalecenia dotyczą indywidualnego podejścia do konkretnych osób – interesariuszy zmiany. Jednak wszystkie te wskazówki stanowią część […]

Czytaj więcej →