Przez ostatnie kilka miesięcy pisałam o różnych strategiach minimalizacji oporu ludzkiego wobec zmiany. Opisałam sześć różnych strategii radzenia sobie z oporem w stosunku do nadchodzącej zmiany. Z oporem, który jest naturalnym, ludzkim odruchem w sytuacji, kiedy jesteśmy zmuszani do opuszczenia znanych nam środowiska, zadań, standardów, procedur, narzędzi czy przyzwyczajeń – czyli z tzw. strefy komfortu. Kiedy w naszej codzienności, którą już dobrze znamy i do której przywykliśmy, jesteśmy zmuszani […]

Czytaj więcej →

W życiu i biznesie otrzymujemy nie to na co zasługujemy, a to, co wynegocjujemy. Autor nieznany Nie zawsze planowana zmiana jest korzystna dla wszystkich. Zdarzają się i takie sytuacje, kiedy na planowanej zmianie niektórzy interesariusze ewidentnie tracą. Warto wówczas rozważyć Strategię negocjacji i rekompensaty. Jednak należy bardzo dokładnie przeanalizować to, co ludzie rzeczywiście tracą i to co można „dać” im, aby wyrównać te straty. Może to być […]

Czytaj więcej →

Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś traci sens, kiedy nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy. Paulo Coelho   Jednym ze źródeł oporu wobec zmiany jest obawa, że nie poradzimy sobie z nową sytuacją, nowymi zadaniami czy obowiązkami wynikającymi ze zmiany, jak również niechęć do podjęcia dodatkowego wysiłku niezbędnego do pozyskania nowych kompetencji. Jak minimalizować takie obawy zarówno swoje, jak i innych interesariuszy zmiany? W sytuacji, […]

Czytaj więcej →

Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę. Benjamin Franklin   Uczestnictwo i zaangażowanie, czyli partycypacja to wspólne podejmowanie lub przynajmniej opiniowanie decyzji szczególne w sytuacji, kiedy decyzje te mają wpływ na dalsze losy osób je podejmujących. Współuczestnictwo interesariuszy zmiany w jej wdrażaniu jest, obok efektywnej komunikacji i skutecznego przywództwa, jednym kluczowych czynników redukcji oporu wobec zmiany i sukcesu […]

Czytaj więcej →

Podstawowym błędem w komunikacji jest wierzyć, że ona następuje sama przez się. George Bernard Shaw   Istotą komunikowania planowanej zmiany jest łagodzenie oporu i ułatwienie procesu akceptacji zmiany przez jej interesariuszy. Zła komunikacja lub jej brak pogarsza sytuację i sprawia, że poszczególne fazy zmian są zbyt długie, a efekty zmiany nie są takie, jakich oczekiwaliśmy. W skrajnych przypadkach do zmiany w ogóle nie dochodzi.  Dlaczego tak się dzieje? Niedoinformowany […]

Czytaj więcej →

Manipulacja to forma wywierania wpływu na osobę lub grupę w taki sposób, by nieświadomie i z własnej woli realizowała cele manipulatora. [1]. Można powiedzieć, że manipulacja to selektywne wykorzystanie faktów i informacji w celu przedstawienia innym własnego obrazu rzeczywistości jako obiektywnego i uzyskania określonej postawy i konkretnego zachowania drugiej osoby. Przekonanie innych poprzez manipulację do zmiany opinii i podjęcia określonych działań jest nieetyczne i na dłuższą metę nieefektywne. Nikt nie lubi […]

Czytaj więcej →

W każdej strategii konieczne jest utrzymywanie gotowości bojowej w życiu i uczynienie swej codziennej postawy gotowością bojową.            Miyamoto Musashi   Opisane we wcześniejszych wpisach sposoby działania, mające na celu minimalizację oporu wobec zmiany i maksymalizację aktywnych działań na rzecz zmiany, są elementami większej całości. Wcześniejsze zalecenia dotyczą indywidualnego podejścia do konkretnych osób – interesariuszy zmiany. Jednak wszystkie te wskazówki stanowią część […]

Czytaj więcej →