Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę. Benjamin Franklin   Uczestnictwo i zaangażowanie, czyli partycypacja to wspólne podejmowanie lub przynajmniej opiniowanie decyzji szczególne w sytuacji, kiedy decyzje te mają wpływ na dalsze losy osób je podejmujących. Współuczestnictwo interesariuszy zmiany w jej wdrażaniu jest, obok efektywnej komunikacji i skutecznego przywództwa, jednym kluczowych czynników redukcji oporu wobec zmiany i sukcesu […]

Czytaj więcej →