Każda zmiana wywołuje w nas emocje. Zarówno te o zabarwieniu negatywnym, jak i pozytywnym. Emocje o  charakterze pobudzenia negatywnego „mają za zadanie” sprowokować osobę do przerwania lub nie podejmowania aktywności, która jest źródłem tych emocji. Rolą emocji o charakterze pobudzenia pozytywnego jest wywołanie gotowości do rozpoczęcia lub utrzymania zachowania, działania, czy sytuacji, które są źródłem danej emocji. Konkluzja wydaje się być prosta, aby pobudzić ludzi do zmiany, […]

Czytaj więcej →